The reason that lady athletes need different Nutrition: เหตุผลที่นักกีฬาหญิงต้องการโภชนาการที่แตกต่าง

ผมดีใจที่ได้เห็นนักกีฬาผู้หญิงไทยมากมายที่เข้ามาเล่นกีฬาอย่างจริงจัง และทำผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยม โภชนาการนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพื่อให้มั่นใจว่านักกีฬาแต่ละคนจะมีพลังงานที่เพียงพอจนจบการแข่งขัน ความสำคัญของโภชนาการไม่เพียงเฉพาะสำหรับวันแข่งเท่านั้น แต่การดูแลโภชนการต้องทำอย่างสม่ำเสมอและทำให้เป็นนิสัย และคุณทราบหรือไม่ว่านักกีฬาหญิงกับชายนั้นมีความต้องการพลังงานและโภชนาการที่แตกต่างกัน

Continue reading The reason that lady athletes need different Nutrition: เหตุผลที่นักกีฬาหญิงต้องการโภชนาการที่แตกต่าง

VLamax: Elite Coaches Secret Weapon

อยากจะสปรินท์ได้เร็วกว่า Marcel Kittel? หรืออยากจะแข่งร่วมกับ Jan Frodeno ใน Ironman World Championships? เป้าหมายเหล่านั้นอาจจะแสนยาก แต่คุณก็สามารถเริ่มปูทางไปให้ถึงเป้าหมายได้ด้วยการทําความเข้าใจมาตรวัตรศักยภาพของมนุษย์ที่สําคัญ นั่นคือ VLamax เพราะ Vlamax นั้นมีบทบาทสําคัญมากต่อกีฬาทั้งสองประเภทที่กล่าวมา

หากคุณไม่เคยได้ยิน Vlamax มาก่อน ลองมาทําความเข้าใจกับมันดู

VLamax หมายถึง อัตราการผลิตแลคเตทในกล้ามเนื้อสูงสุด (V=flux, La= lactate, max= maximum) เพราะปริมาณพลังงานที่ได้จากกระบวนการ glycolysis (พลังงานจากการย่อยสลายกลูโคสในเซลล์) คือสัดส่วนเดียวกับปริมาณแลคเตทที่ผลิตขึ้น 

VLamax เป็นวิธีในการวัดพลังงาน glycolytic ที่ดีวิธีหนึ่ง (พลังงานที่สร้างขึ้นจาก glycolysis) 

“นักสปรินเตอร์ต้องการพลังงานมากในเวลาอันรวดเร็ว”

อย่างแรกลองสังเกตดูนักสปรินเตอร์ที่ปั่นระเบิดพลังหยดสุดท้ายในช่วงใกล้จบการแข่งนั้น พลังขับในลักษณะนี้อยู่ได้ประมาณ 12 วินาที ซึ่งในกรณีแบบนี้ร่างกายจะต้องการพลังงานอย่างมาก! และต้องการอย่างรวดเร็วด้วย! ในระยะเวลาอันสั้นที่ความหนักสูง ร่างกายต้องมีกระบวนการผลิตพลังงานมหาศาลในเวลาอันน้อยนิด แล้วจะทําอย่างไรล่ะ? ร่างกายเป็นสิ่งมหัศจรรย์และทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้: ร่างกายผลิตพลังงานผ่าน anaerobic pathway (หรือที่เรียกว่าแบบไม่ใช้ออกซิเจน) แล้วทําไมถึงผลิตพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน? เป็นคําถามที่ดี นั่นเป็นเพราะร่างกายผลิตพลังงานจากกระบวนการไม่ใช้ออกซิเจน Anaerobic ได้เร็วกว่ากระบวนการแบบใช้ออกซิเจนนั่นเอง

“นักกีฬาสาย endurance ที่ใช้ความทนทานต้องการพลังงานมากในระยะนานๆ”

คราวนี้ลองมาพูดถึงนักกีฬาสาย endurance กันบ้าง ซึ่งพวกเค้าเหล่านี้ต้องการพลังงานมากอย่างต่อเนื่องในเวลาอันยาวนาน กีฬาประเภท endurance อย่างเช่นไตรกีฬาระยะยาว (Half หรือ Full Ironman) วิ่งมาราธอนหรือปั่นระยะไกล ในกีฬาลักษณะแบบนี้ ที่ใช้ความหนักตํ่าแต่ต่อเนื่องยาวนานต้องการระบบผลิตพลังงานในรูปที่แตกต่างออกไป เรียกว่า แอโรบิค (Aerobic pathway หรือแบบใช้ออกซิเจน) ในกระบวนการนี้ พลังงานจะถูกผลิตโดยใช้ออกซิเจน กรดไขมัน และพลังงานจากแลคเตทเป็นแหล่งพลังงานหลัก 

VLamax หรือ อัตราสูงสุดในการผลิตแลคเตท ยังมีผลต่อประสิทธิภาพทางกีฬาระยะยาวด้วย: อธิบายง่ายๆ ถ้าคุณมี VLamax สูงที่สภาวะออกกําลังสูงสุด (สปรินท์) ค่า Vlamax ของคุณก็จะสูงไปด้วยแม้คุณออกกําลังในภาวะที่ตํ่ากว่าระดับสูงสุด (endurance) ในทางกลับกันถ้าคุณมี Vlamax ตํ่าที่ภาวะออกกําลังสูงสุด คุณก็จะมีค่า Vlamax ตํ่าในภาวะการออกกําลังตํ่ากว่าระดับสูงสุดเช่นกัน

อธิบายให้ง่ายขึ้นไปอีก หากร่างกายคุณมี Vlamax ที่สูง คุณจะมีประสิทธิภาพในการแข่งขันแบบระยะสั้นและมีความหนักสูงได้ดี แต่ประสิทธิภาพในการออกกําลังแบบระยะยาว endurance จะลดลง ในอีกทางหากคุณมี Vlamax ที่ตํ่าคุณจะมีประสิทธิภาพในกีฬาระยะยาวที่ดี แต่ความสามารถในกีฬาระยะสั้นที่มีความหนักสูงก็จะลดลง 

แต่ข่าวดีก็คือการเปลี่ยนแปลง Vlamax นั้นสามารถทําได้ด้วยการฝึกซ้อมที่ถูกต้อง หากปัจจุบันคุณมี Vlamax สูงแต่เป้าหมายของคุณคือ Half Ironman คุณต้องมีการฝึกซ้อมที่เฉพาะเจาะจงในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนอัตราสูงสุดในการผลิตแลคเตท หรือ Vlamax ของคุณให้ตํ่าลง 

อยากรู้ว่าค่า VLamax ของคุณอยู่ที่เท่าไหร่ ทดสอบร่างกายกับเราวันนี้กับ 360 Physiological profile test by INSCYD ซึ่งสามารถบอกค่า Vlamax, Vo2max, FTP, Fatmax zone, Carbmax zone และค่าอื่นๆ อย่างละเอียด และหากคุณต้องการเปลี่ยน profile ของคุณ เข่าร่วมโปรแกรมโค้ชชิ่งกับเราวันนี้ ด้วยโปรแกรมการฝึกซ้อมที่ออกแบบให้ตรงกับร่างกายและเป้าหมายของคุณเป็นรายบุคคล

ติดต่อสอบถามและจองคิวทดสอบร่างกายกับเราได้ที่ Line: @jjproperformance 


VLamax: Elite Coaches Secret Weapon

Are you a cyclist looking to sprint faster than Marcel Kittel? Or a triathlete dreaming of racing with Jan Frodeno at the next Ironman World Championships? These may be hard goals, but a good way to start working towards them is to understand a very important metric of human performance: VLamax. Because during both of these kinds of efforts, VLamax plays a crucial role.
Never heard of VLamax and this all sounds like blasphemy to you? Read on and you’ll understand.

VLamax: elite coaches secret weapon revealed
VLamax stands for the maximum production rate of lactate in your muscles (V=flux, La= lactate, max= maximum). Because the amount of energy produced in the glycolysis is proportional to the amount of lactate produced, VLamax is a good way to measure glycolytic power (the power produced through glycolysis).

The sprinter needs a lot of energy very quickly

Firstly, let’s look at a sprinter going flat-out at the end of a stage. This kind of effort lasts for approximately 12 seconds. In this case, the human body needs A LOT of energy, and it needs it QUICKLY. For such short, tough efforts, a high-energy production in a small amount of time is needed. But how? That amazing machine that is your body has a solution: it produces energy through an anaerobic pathway (a fancy phrase for saying “without oxygen”). And why does it produce energy without oxygen? Good question. The body uses an anaerobic process because it produces energy much faster than an aerobic process

The endurance athlete needs a good amount of energy for a long time

Now let’s take a look at endurance athletes who need A LOT of energy spread over A LOT OF TIME. Such endurance events can be long distance triathlons (half and full-distance Ironman), marathons and also bike races.
In these kind of events (performed at low intensities for a very long time), a different energy production system takes place. It is called the aerobic pathway (another fancy word for saying “with oxygen”) and in this process energy is produced using oxygen, fatty acids and lactate as the main fuels. However, VLamax (the max production rate of lactate) affects the performance of an athlete in long events too. How?

That is easy to understand: if your lactate production rate is high at max conditions (sprints), it’s also relatively high at sub-max conditions (endurance events). Vice versa, if your maximum lactate production is low at max conditions, it’s also relatively low at sub-max conditions.

The good news is VLamax is trainable!
If you want to know your current Vlamax, contact us for 360 Physiological profile test. In the test, you will know Vo2max, Vlamax, FTP, Fatmax zone, Carbmax zone and other performance metrics. Or choose to start coaching programs with us to change your Vlamax! 

Contact us through inbox or line: @jjproperfermance

8 วิถีการกิน พิชิตการแข่ง 8 Eating Tips for your race

คำถามคลาสิกของนักกีฬาส่วนใหญ่นั้น คือ อาหารอะไรที่ควรก่อนก่อน ระหว่าง และหลังงานแข่งดี มีหลากหลายตำราทั้งที่เป็นแนวคิดแบบธรรมเนียมนิยมหรือแบบสายแฟชั่นต่างๆ ซึ่งบางสิ่งก็เวิร์คและไม่เวิร์ค และส่วนใหญ่ไม่ได้มีผลงานวิจัยมารองรับ คุณคงไม่อยากเสี่ยงงานแข่งสำคัญของคุณไปกับแนวคิดการกินเหล่านั้นหรอก มาดูวิธีการกินที่เราแนะนำดังต่อไปนี้ ซึ่งทำได้ง่าย และรับรองว่าช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการแข่งของคุณได้อย่างแน่นอน

Continue reading 8 วิถีการกิน พิชิตการแข่ง 8 Eating Tips for your race

ป้องกันอาหารเป็นพิษในวันแข่ง Food Poisoning prevention for your race

กี่ครั้งแล้วที่เราพบเจออาหารไม่ดีที่ทำให้เกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส้ หรือท้องเสีย? ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะว่าเราไม่รู้เกี่ยวกับอาหารที่เราทานเข้าไปมากพอว่า

  • มันผลิตขึ้นมาอย่างไร
  • ถูกหยิบจับอย่างไร
  • เตรียมการปรุงอย่างไร
  • ปรุงอาหารอย่างไร

นักกีฬาอย่างเราๆ นั้นฝึกฝนมาอย่างหนักเพื่อที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งเป้าหมาย สิ่งสุดท้ายที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คืออาการท้องไม่ดีในวันแข่ง ซึ่งในช่วงที่ร่างกายฝึกซ้อมมาจนถึงจุดสูงสุดนั้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะมีโอกาสลดลงได้ ทำให้แม้ว่าอาหารที่อ่อนๆ ก็อาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้เช่นเดียวกัน

Continue reading ป้องกันอาหารเป็นพิษในวันแข่ง Food Poisoning prevention for your race

Low-carb, High-Fat diet (LCHF) are good for Endurance Athletes? อาหาร คาร์บต่ำไขมันสูง ดีกับ endurance จริงหรือ?

เทรนด์ล่าสุดของการกินสำหรับนักกีฬาสมัยนี้คือ คาร์บต่ำไขมันสูง (Low Carb, High Fat: LCHF) เพื่อพัฒนา Endurance ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แต่มันใช่วิธีที่ถูกต้องสำหรับทุกคนจริงหรือ?

ในฐานะโค้ช ผมมักจะถูกถามเสมอว่า

1 ควรจะ “งดการกินคาร์บ” เลยดีมั้ย คำตอบที่ชัดเจน คือ “ไม่” มันเป็นเป็นไปไม่ได้เลยที่นักกีฬาจะทำผลงานได้ดีโดยปราศจากแหล่งพลังงานหลักที่สำคัญ

2 แล้วอย่างนั้น ผมควรจะกินอาหารประเภท “คาร์บต่ำไขมันสูงแทนรึเปล่า” คำตอบเป็นได้ทั้ง “ใช่” และ “ไม่ใช่”

Continue reading Low-carb, High-Fat diet (LCHF) are good for Endurance Athletes? อาหาร คาร์บต่ำไขมันสูง ดีกับ endurance จริงหรือ?

Eggs recipes for Pre-Post workout-Taper เมนูไข่สำหรับก่อน-หลังออกกำลัง-Taper สำหรับนักกีฬา:

ผมเคยได้เขียนหัวข้อของไข่มาก่อน และเคยพูดถึงเมนูสุดโปรดจากภรรยาผม นั่นคือ ไข่คน แล้วผมก็เลยคิดได้ว่ามันมีวิธีไหนอีกบ้างที่จะนำไข่มาเป็นเมนูอาหารเพื่อเพิ่มสารอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพให้กับนักกีฬา และส่วนผสมยังจะต้องหาได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไปหรือในห้างสรรพสินค้า ซึ่งไข่สดหรือผักแช่แข็งนั้นดีและใครๆ ก็สามารถทำได้เองง่ายๆ

เมนูที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้ได้รับการพิสูจน์โดยนักกีฬาแล้วว่าให้คุณค่าอาหารสูงสุดต่อหนึ่งคำ ดังนั้นคุณจึงรับรองได้ว่าคุณจะได้พลังงานอย่างเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอน

Continue reading Eggs recipes for Pre-Post workout-Taper เมนูไข่สำหรับก่อน-หลังออกกำลัง-Taper สำหรับนักกีฬา:

Iron rules of fuel planning for IRONMAN กฏเหล็กการวางแผนพลังงานสำหรับ IRONMAN ให้รอด!

นักไตรฯ IRONMAN ส่วนใหญ่วางแผนโภชนาการอย่างผิดๆ โดยส่วนมากจะ

1.กินคาร์บ (เจล) ไม่เพียงพอ และต้องจบลงด้วยการเดินหมดแรงข้าวต้มแบบซอมบี้ใน 5-10 กม. สุดท้าย

2.กินคาร์บ (เจล) มากเกินไป และสุดท้ายก็มีอาการคลื่นเหียนอาเจียนหรือเป็นตะคริวหนักจนแทบจะเดินไม่ได้

ในขณะที่คุณไม่สามารถจะควบคุมว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในขณะที่คุณกำลังแข่งขันหลายๆ ชั่วโมงในการว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง แต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถที่จะควบคุมได้ นั่นคือ การวางแผนโภชนาการและการดื่มน้ำให้ถูกต้อง

Continue reading Iron rules of fuel planning for IRONMAN กฏเหล็กการวางแผนพลังงานสำหรับ IRONMAN ให้รอด!

THE ATHLETE’S GUIDE TO READING A NUTRITION FACTS LABEL: นักกีฬาควรรู้บนฉลากโภชนาการ

มีนักกีฬาท่านนึงถามผมว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารที่เราทานจากร้านอาหารทั่วไปให้พลังงานกี่แคลอรี่และมีรายละเอียดทางโภชนาการอะไรบ้าง คำตอบคือ คุณไม่มีทางทราบได้เลย ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีการคาดคำนวณเอาเองทั้งนั้น และเค้ายังถามต่ออีกว่าแล้วการรับประทานอาหารจากร้านข้างถนนกับอาหารที่แพ็คสำเร็จรูปอยู่ในร้านสะดวกซื้อ อย่างไหนจึงจะดีต่อสุขภาพมากกว่ากัน ในประเทศไทย ถ้าตัวเลือกมีแค่ 2 ที่นี้ ผมเลือกที่จะทานอาหารปรุงสำเร็จบรรจุจากร้านสะดวกซื้อมากกว่า เพราะอย่างน้อยผมก็รู้ว่าผมกำลังกินอะไรอยู่

Continue reading THE ATHLETE’S GUIDE TO READING A NUTRITION FACTS LABEL: นักกีฬาควรรู้บนฉลากโภชนาการ

Eggs a healthy choice for athletes: “ไข่” อาหารเทพของนักกีฬา

ผมทานอาหารเช้าสุดโปรดที่ภรรยาผมทำให้ทุกวันนั่นคือ “ไข่คน” ทำจากไข่ไก่ 2 ฟอง ซึ่งหาซื้อและทำได้ง่ายแสนง่าย ทุกร้านสะดวกซื้อมีไข่ไก่ขาย และรู้หรือไม่ว่า Chris Froome ซึ่งเป็นแชมป์ Tour De France 4 สมัย เค้าทานเจ้าไข่คนหรือไข่เจียวก่อนที่จะลงแข่งขันในสเตจ 160 กม. ของทัวร์ และบางครั้งก็จะผสมกับโจ๊กหรือข้าวต้ม 1 ชาม สำหรับสเตจที่ไม่โหดมากนัก หากคุณรับประทานอาหารที่ดีและมีการสะสมคาร์โบไฮเดรตอย่างเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ อาหารเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการปั่นระยะยาว แต่อย่าลืมว่าระหว่างปั่นคุณจะต้องทานกล้วยและเจลให้พลังงานควบคู่ไปด้วย

Continue reading Eggs a healthy choice for athletes: “ไข่” อาหารเทพของนักกีฬา

เนื้อสัตว์โซเดียมตำ่ชั้นดีมีอะไรบ้าง The Best Low Sodium Frozen Meat

เนื้อสัตว์สุขภาพดี

การรวมเนื้อสัตว์แช่แข็งในแผนการกินของคุณ ช่วยให้คุณมีโภชนาการที่ดีและเต็มไปด้วยสารอาหารคุณภาพ อย่างเช่น โปรตีน เหล็ก และสังกะสี แต่เราจำเป็นที่จะต้องเลือกเนื้อสัตว์อย่างถูกต้อง เนื้อสัตว์บางอย่างถูกแช่แข็งโดยการเติมโซเดียมเข้าไปเพิ่ม และบางชนิดก็ถูกปรุงแต่งรสชาติด้วยโซเดียมเข้าไปตั้งแต่ต้น ดังนั้นเวลาที่คุณเลือกซื้อเนื้อสัตว์แช่แข็งในซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณควรจะเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ปรุงแต่งโซเดียมเข้าไป เพื่อคุณประโยชน์ที่ดีที่สุด

ตัวเลือกที่ดีที่สุด

เลือกเนื้อสัตว์ที่มีความสดใหม่จะดีที่สุด เพราะเนื้อแช่แข็งส่วนใหญ่หรือที่อยู่ในแพ็คแล้วจะมีการเติมโซเดียมเข้าไป ยกตัวอย่างเช่นโรสบีฟจำนวนเพียงเล็กน้อย จะมีโซเดียมถึง 31-32 มก. ซึ่งหมายถึง 2% ของโซเดียมที่ร่างกายต้องการต่อวันในปริมาณ 1,500 มก. (ตามข้อกำหนดของ American Heart Association) เนื้อหมูสดใหม่ มีโซเดียมที่ต่ำ เช่นเดียวกันกับเนื้อไก่ แต่สัตว์ปีกบางประเภท เช่น อกไก่หรือเนื้อไก่แผ่นแช่แข็ง ถูกใส่บรรจุภัณฑ์โดยการเติมน้ำเกลือเข้าไป ซึ่งเป็นการเพิ่มโซเดียมเข้าไปเพิ่มสูงถึง 200 มก. หรือมากกว่าต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

ตัวเลือกที่แย่ที่สุด

เนื้อสัตว์ที่ผ่านวิธีถนอมอาหาร เช่น เบคอน มีโซเดียมสูงและควรจะรับประทานเพียงครั้งคราวเท่านั้น เบคอนหมูชิ้นขนาดปานกลาง 3 ชิ้น มีโซเดียมถึง 326 มก. เลยทีเดียว ซึ่งเท่ากับหนึ่งในสี่ส่วนของปริมาณโซเดียมที่จำกัดต่อร่างกายต่อวัน เนื้อเบอร์เกอร์ที่ปรุงแล้วที่มีส่วนผสมของชีสและเบคอน ก็มีปริมาณโซเดียมสูงมากเช่นเดียวกัน ไก่นักเก็ตแช่แข็งมีโซเดียมถึง 441 มก.ต่ออาหารหนึ่งหน่วยบริโภค

เลือกอาหารด้วยตัวเอง

ในการเลือกซื้ออาหารแช่แข็ง คุณควรอ่านฉลากโภชนาการอย่างระมัดระวัง เพราะข้อมูลเหล่านี้จะแสดงถึงระดับโซเดียมที่มีอยู่ต่อหนึ่งหน่วยการบริโภค นอกจากนี้คุณควรอ่านรายการส่วนประกอบทั้งหมด ถ้ามีส่วนประกอบของเนื้อ ก็เท่ากับว่ามีการเพิ่มโซเดียมเข้าไปในเนื้อด้วย ทางเลือกที่ดีอีกวิธีหนึ่งคือ การเลือกซื้อเนื้อแช่แข็งจากพ่อค้าเนื้อที่เคาน์เตอร์ขายเนื้อซึ่งคนเหล่านี้จะมีความรู้และช่วยแนะนำเนื้อที่มีโซเดียมต่ำให้คุณได้

ทำไมการพิถีพิถันจึงเป็นเรื่องสำคัญ

การเลือกเนื้อปริมาณโซเดียมต่ำเป็นอีกทางที่จะกำหนดทิศทางให้กับสุขภาพของคุณ การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงเกินไปสามารถทำให้ความดันโลหิตสูงได้ (Hypertension) และเพิ่มความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ หรือเส้นเลือดในสมองแตก ดังนั้น คุณควรควบคุมการบริโภคปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,500 มก. ต่อวันตามคำแนะนำของ American Heart Association หากคุณเผลอรับประทานอาหารโซเดียมสูงเข้าไปแล้วละก็ คุณควรจะปรับการรับประทานอาหารในมื้อต่อๆ ไปของวันให้มีโซเดียมน้อยเพื่อสร้างสมดุลย์ของโซเดียมในร่างกาย

ขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร ​CP Sustainability

The Best Low Sodium Frozen Meat

Healthy Meats 

Including frozen meat in your healthy eating plan can be a nutritious way to get plenty of protein, iron and zinc, but it’s essential to purchase and eat the right kinds of meat. Some meats are frozen with the addition of sodium, and other meats are prepared with ingredients that contain sodium. Knowing what to look for in the freezer section of your supermarket will help you make the most nutritious choices.

The Wisest Choices

Fresh meats are your best bet because most are packaged and frozen without added sodium. A small portion of beef  roast, for example, contains only 31 or 32 milligrams of sodium, which is about 2 percent of the 1,500 milligrams of sodium you should limit yourself to each day, according to the American Heart Association. Frozen fresh pork, is low in sodium, as well. Most frozen chicken are low in sodium, too, but some poultry, such as bags of frozen chicken breasts or cutlets, are packaged with the addition of a saline solution, which can drive the sodium content up to 200 milligrams or more per serving.

The Worst Choices

Cured meats, such as bacon, can be quite high in sodium and should only have an occasional place in your diet. Three medium slices of pork bacon, for example, contain 326 milligrams of sodium, which is about one-quarter of your daily sodium limit. Meat that has been frozen with a breading, such as pork chops, can also be high in sodium. Premade burgers, such as those containing cheese or bacon, are also a high-sodium choice. Frozen chicken nuggets contain 441 milligrams of sodium per serving.

Making Your Choice

When it comes to choosing frozen meats, read nutrition labels carefully because these will reveal how many milligrams of sodium a serving of the meat contains. You should also look at the ingredient list because if sodium has been added to the meat, it will be included in that list. Another option is to purchase frozen meats from a butcher or to speak with the employees at the meat counter of your supermarket. These experts can recommend low-sodium meats, as well as steer you away from the options that do contain a lot of added salt.

Why It Matters

Choosing low-sodium meats is one way you can take charge of your health. A diet that’s too high in sodium can cause your blood pressure to rise, which is called hypertension, and can increase your risk of a heart attack or stroke. Staying within the limit of 1,500 milligrams of sodium per day, as recommended by the American Heart Association, is a good way to reduce your chances of developing hypertension. If you do splurge and eat a meat high in sodium, make adjustments elsewhere in your diet to keep yourself within that limit.

Thank you ​CP Sustainability