เทคโนโลยีการฟิตติ้งล่าสุดในเอเชีย ที่จะทำให้คุณมีท่าปั่นที่ทรงพลังสูงสุด!

กว่า 35 ปีกับประสบการณ์ด้านการฟิตติ้งของโค้ชเจเจ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมระดับมืออาชีพจาก “Cyclefit UK” ประเทศอังกฤษ ที่ฟิตติ้งจักรยานให้กับทีม “Trek Pro Tour” โค้ชเจเจมีความเชี่ยวชาญในการปรับจักรยานให้เข้ากับแต่ละบุคคล โดยพิจารณาสรีระของนักปั่นเป็นหลัก ลูกค้าหลายๆ ท่านที่มีปัญหา Office Syndrome ที่มักจะมีปัญหาบริเวณสะบัก ไหล่ หลังช่วงบน หลังช่วงล่าง ลงไปยังกล้ามเนื้อหลังขา กล้ามเนื้อสะโพก และอีกหลายคนที่มีปัญหาแตกต่างกันออกไป การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ท่าปั่นแบบสำเร็จรูปอาจทำให้คุณได้ท่าที่ถูกต้องตามทฤษฏีแต่อาจจะไม่สามารถปั่นได้จริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากร่างกายคุณยังมีปัจจัยเรื่องกล้ามเนื้อตึงตัว และความยืดหยุ่นของร่างกาย ที่อาจจะทำให้คุณไม่สามารถคงท่าปั่นนั้นและปล่อยพลังการปั่นออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

การฟิตติ้งจักรยานที่เหมาะสมจะต้องให้ความสำคัญและปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล” 

นอกจากความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลของโค้ชเจเจในการทำฟิตติ้งแล้ว JJ Pro Cycling เราได้นํานวัตกรรมใหม่ ที่จะสามารถช่วยยกระดับการฟิตติ้งของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยโปรแกรม Motion Analysis จาก Leomo ซึ่งใช้ wireless sensor 5 จุด วัดความเคลื่อนไหวของร่างกายแบบ Real Time ประมวลผลออกมากเป็นชุดข้อมูลจำนวนมหาศาล บอกได้ทันทีว่าคุณมีจุดต้องปรับปรุงส่วนใดบ้างเพื่อสร้าง Power ในการปั่นสูงสุด เช็ค Dead Spot ของการควงขา เช็คตำแหน่งคลีทที่ไม่เหมาะสม ดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย การ Rock และการ Rotation ของลำตัวที่มากเกินไปจะทำให้สูญเสียพลังในการปั่น เป็นต้น ควบคู่ไปกับ Spin Scan วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการควงขาในแต่ละองศา เช็คกล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือไม่

Wireless Sensor 5 จุด ส่งสัญญาณ Bluetooth จากตำแหน่งต่างๆ บนลำตัวไปยัง Head Unit

This slideshow requires JavaScript.

นอกจากนวัตกรรม Motion Analysis และ Spin Scan ที่เราได้นำมาใช้ในการทำฟิตติ้งแล้ว เรายังเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำ Wireless Saddle Pressure Mapping และ Insole Pressure Mapping มาใช้อีกด้วย โดย Saddle Pressure Mapping นี้จะสามารถวิเคราะห์แรงกดในตำแหน่งบนเบาะในท่าต่างๆ บนจักรยานแบบ Real Time เนื่องจากสรีระแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน รวมถึงความยืดหยุ่นของร่างกาย ท่านั่งในการปั่นของการจับบาร์ จับฮู้ด จับดร็อบ หรือท่าวางแขนในจักรยานไตรฯ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อแรงกดทับบนเบาะทั้งสิ้น โดยโค้ชจะวิเคราะห์และฟิตติ้งหาท่าการปั่นที่ดีที่สุด และตำแหน่งบนเบาะที่เหมาะสมสำหรับนักปั่นท่านนั้นๆ

ส่วน Insole Pressure Mapping จะช่วยตรวจเช็คแรงกดทับและการเคลื่อนไหวในรองเท้าขณะปั่น แก้ปัญหาอาการเท้าชาจากแรงกดส่วนเกิน และปรับตำแหน่งคลีทให้อยู่ในจุดที่ทรงพลังสูงสุด ที่สำคัญด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Wireless เราสามารถนำเบาะ Wireless Saddle Pressure Mapping ออกไปปั่นจริงบนถนน และนำผลกลับมาวิเคราะห์ เพื่อปรับแต่งการฟิตติ้งให้ดีขึ้นไปได้อีกด้วย

 

เช็ค Left Right Balance และองศาของกส่ง Power ด้วย SpinScan

 


What is Motion Analysis by Leomo?
อะไรคือโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวจาก Leomo

เทคโนโลยี Motion Analysis ล่าสุดจาก LEOMO ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับโค้ชจักรยานชั้นนำ Hunter Allen จาก Peaks Coaching Group (ผู้ออกแบบโปรแกรม TrainingPeaks) และสถาบัน USA Cycling และ Apex Coaching ในการออกแบบนวัตกรรมล่าสุด เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกายในเชิงลึก และนำมาประกอบในการทำ Bike Fitting โดยก้าวล้ำยิ่งขึ้นด้วย Wireless Sensor ที่ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำได้ในขณะที่ปั่นจริงบนถนน ไม่ใช่เพียงแต่ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

เทคนิคการปั่นไม่ว่าจะเป็น วิธีการควงขา ตำแหน่งการปั่นในแต่ละสภาพถนน การหายใจ การยืดหดของกล้ามเนื้อ การเข้าโค้ง การสปรินท์ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่วัดออกมาเป็นตัวเลขได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อคุณออกไปปั่นจริงบนท้องถนน แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ TYPE-R’s Motion Performance Indicators หรือ MPIs จาก LEOMO ซึ่งเป็นเซนเซอร์อัจฉริยะที่จะติดอยู่ตามจุดต่างๆ ของร่างกายและส่งผ่านข้อมูลการเคลื่อนไหวของคุณขณะที่ปั่นจริง ทั้งรูปแบบการควงขา องศาที่กดน้ำหนัก ตำแหน่งขาและสะโพกขณะปั่นพื้นราบหรือ ขณะยืนโยก รวมทั้ง Power input ที่ใช้สำหรับแต่ละการเคลื่อนไหว

เซนเซอร์ตัวนี้ยังทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Power Meter, Cadence (ตัววัดรอบขา), Heat Rate, Speed (ความเร็ว) และแสดงค่าออกมาแบบ Real Time เพื่อโค้ชสามารถประมวลผลชุดข้อมูลเหล่านั้น เพื่อทำการแนะนำและปรับปรุงเทคนิคของนักปั่นบนจักรยาน รวมถึงปรับตำแหน่งบนจักรยานให้เข้ากับสไตล์การปั่นของคุณเพื่อลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปั่นสูงสุดในทุกท่วงท่าในทุกสถานการณ์

ตัวอย่างชุดข้อมูลที่ได้จาก Type-R Motion Analysis ซึ่งต้องใช้ผู้เชียวชาญในการวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ในการปรับท่าทางบนจักรยานของนักปั่นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด นอกจากนี้โค้ชเจเจ ของเรายังได้รับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมนี้และได้ประกาศณียบัตรเป็นเพียง 14 คนแรกของโลกอีกด้วย


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟิตติ้งจักรยาน
 • เพิ่มพลังการในการปั่นสูงสุด
 • เพิ่มความสบายในการปั่น
 • ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ลดโอกาสในการบาดเจ็บ

เวลาที่คุณปั่นจักรยาน คุณไม่ควรมีอาการเจ็บปวดที่กล้ามเนื้อและข้อต่อใดๆ หากคุณมีอาการเหล่านั้นอาจหมายถึง การฟิตติ้งจักรยานยังไม่เหมาะกับคุณ

หลักการคำนวณง่ายๆ

 • จักรยานชั้นเยี่ยมน้ำหนักเบา ราคา 150,000 บาท
 • ล้อจักรยานคาร์บอน ราคา 50,000 บาท
 • เครื่อง Power meter ราคา 50,000 บาท
 • หรือ การฟิตติ้งจักรยานที่เหมาะกับตัวคุณ ราคาไม่เกิน 6,000 บาท

การลงทุนฟิตติ้งจักรยานคือการใช้เงินอย่างคุ้มค่าและได้ผลประโยชน์สูงสุด! การซื้ออุปกรณ์ที่เบาที่สุดหรือแอโร่วที่สุดจะไม่บังเกิดผลใดๆ เลยหากคุณยังมีการฟิตติ้งจักรยานที่ไม่เหมาะกับตัวคุณ ซึ่งอาจจะทำให้คุณสูญเสียทั้งพลังในการปั่นและความเร็วอีกด้วย ล้อจักรยานคาร์บอนอาจช่วยลดเวลาของคุณลง 0.5 กม./ชม. แต่การฟิตติ้งจักรยานที่ดี สามารถลดเวลาได้มากกว่าถึง 1-2 กม./ชม.

พบกับ 4D Motion Analysis Bike Fitting ครั้งแรกของเมืองไทยที่ JJ Pro Cycling Centre ได้แล้ววันนี้ ราคา 6,500 บาท ใน 3 ชั่วโมง ท่านจะได้รับ

 • ประเมินความยืดหยุ่นของร่างกาย
 • การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวด้วย Leomo Motion Analysis
 • การวัดประสิทธิภาพการควงขา Spin Scan
 • การเช็คตำแหน่งกดทับบนเบาะด้วย Saddle Pressure Mapping
 • การเช็คตำแหน่งกดทับในรองเท้าด้วย Insole Pressure Mapping

ทั้งหมดนี้เราทำการวัดและทดสอบกันแบบ Real Time ทำให้ปรับท่าทางต่างๆ ได้เห็นผลทันที สะดวกสบายขึ้นด้วยนวัตกรรม Wireless ไร้สาย

Bike Fitting คันแรก ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 6,500 บาท

Bike Fitting 2 คันพร้อมกันใช้เวลา 3.5 ชั่วโมงราคา 9,750 บาท

New Shoes/ Cleats Set Up ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ราคา 1,000 บาท

*ราคานี้เฉพาะบริการฟิตติ้งที่ Studio JJ Pro Performance เท่านั้น 

จองคิวฟิตติ้ง เพื่อท่าปั่นที่ทรงพลังก่อนใคร คลิก Add Line : @JJProPerformance 

เพิ่มเพื่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LEOMO Type R Motion Analysis

https://www.leomo.io

http://www.peakscoachinggroup.com/

https://www.usacycling.org/